Dobrodošli posjetilac! [ Registrujte se | Prijava

Poštovanjem i povjerenjem do uspjeha

Projektovanje i konsalting

Projektantske i konsultantske usluge iz oblasti drvoprerade

Tim naših stručnjaka izvršava proizvodno-tehnološko savjetovanje, u oblasti drvo/namještaj u svim fazama organizacije.Neke od tema savjetovanja su:

 • Planiranje tehnoloških procesa,
 • Kontrola procesa,
 • Predinvesticione studije,
 • Optimizacija procesa i operacija,
 • Organizacija procesa rada.

Projektovanje tehnoloških sistema kojim ispunjavamo sve tražene zahtjeve u skladu sa zakonskom regulativom i dobrom praksom

Pri tehnološkom projektovanju vodimo računa o:

 • Cilj projektovanja: Izgradnja investicionog objekta, projektni zadatak, Izbor lokacije, Struktura tehnološkog sistema, Tehničko ekonomski pokazatelji, Sadržaj tehnološko-mašinskog projekta, proračun mašinsko-tehnološke opreme
 • Raspored opreme i prostorne strukture (kretanje materijala, dispozicioni plan, situacioni plan,specifičnosti rasporeda opreme fleksibilne proizvodnje, prostorna struktura),
 • Snabdjevanje energijom(energetske karakteristike proizvodnih procesa, tehnološki procesi u industriji, specifični pokazatelji potrošnje energije, proizvodni prostor tehnološkog sistema, grijanje provjetravanje i otprašivanje, vještačko osvjetljenje)
 • Opšti i tehnički uslovi u glavnim tehnološko mašinskim projektima
 • Mjere zaštite na radu, Zakon o zaštiti na radu, Poseban prilog o primjenjenim mjerama zaštite na radu i protivpožarne zeštite
 • Struktuiranje projekta i definisanje ciljeva, Organizacija projekta i analiza planova izgradnje, Kontrola i praćenje realizacije projekta), Resursi: vrijednost radova i opreme, radna snaga, vrijeme realizacije projekta, Primjer dinamičkog plana – gantogram realizacije projekta
 • Tehnološko-mašinska oprema kod mehaničkih operacija transporta, trakasti transporteri, redleri, elevatori, konvejeri, pužni-zavojni transporteri – opis, princip rada, proračun instalisane snage i kapaciteta
 • Tehnološki sistemi pneumatskog transporta
 • Tehnološki sistemi za sušenje: Kontaktne valjkaste sušare, Konvektivne sušare sa pneumatskim transportom materijala, Rotacione sušare (princip rada, primjena, tehničke karakteristike, energetski bilans). Analiza mogućnosti uštede energije
 • Termoenergetski sistemi i postrojenja
 • Tehnološki sistemi (mašine i uređaji) sa toplotnom razmjenom; (razmjenjivači toplote, kondenzacija i kondenzatori) – primjena u tehnološkim sistemima, proračun toplotne snage
 • Racionalizacija potrošnje energije u industriji _energetska efikasnost

Razvoj, unapređenje i stvaranje novih poslovnih veza

Zadovoljstvo nam je  da unapređujemo  i stvaramo nove poslovne veze, kako u regiji tako i šire.

Jedan dio poslovnih veza ostvarujemo i kroz berzu mašina, odnosno kupoprodaju mašina i alata. Na osnovu naše baze o stanju ponude i potražnje  mašina za obradu drveta, spajamo direktno kupce i prodavce. Preko naše baze prodavac i kupac se direktno dogovaraju o kupoprodaji opreme, gdje vrlo često dođe do obostranog interesa za dalju saradnju na poslovima od interesa za oba subjekta (zajednička nabavka sirovine,razmjena iskustava i sl.).  Povezivanjem privrednika dolazi do razmjena iskustava, širenja pozitivne energije, što rezultira zaključenjem novih poslova, čime doprinosimo poboljšanju privrednog ambijenta.